Ogłoszenia zakupowe

Ogłoszenie zakupowe 1/23

Ogłoszenia zakupowe
Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn.: „Konserwacja polichromii w zabytkowym Kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej (1904-05)”. Pliki…