Historia naszej parafii

Obecny, murowany kościół wzniesiono w latach 1904-1905 wg projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego z fundacji Eustachego i Konstancji Sanguszków jako votum za urodziny ich syna Romana. Konsekracji kościoła dokonał 6 VII 1906 r. bp Leon Wałęga. Murowany, neogotycki i neoromański, z cegły, z użyciem kamienia do detali architektonicznych, trzynawowy, bazylikowy z transeptem. Przy korpusie nawowym wieża czworoboczna. Portal zachodni kamienny, ostrołukowy, uskokowy, z podwójnym wejściem. Polichromia ornamentalna i figuralna, wykonana w latach 1961-1962 przez Stanisława Westwalewicza i Jakuba Beresia. Witraże w prezbiterium wykonano w 1905 r. wg projektu Tadeusza Karpala w Pracowni Witraży Mieczysława i Karola Paczków. Trzy ołtarze neogotyckie projektowane przez Jana Sasa-Zubrzyckiego. Ołtarz boczny wykonany w latach 1961-1962 wg projektu Bolesława Wójtowicza. Chrzcielnica kamienna z pocz. XVI w. Dwa konfesjonały z pocz. XVIII w. Obrazy: Matki Bożej Różańcowej z XVI/XVII w., św. Józefa z pocz. XVII w.; Adoracja Imienia Jezus przez św. św. Piotra i Pawła z XVII w., stacje męki Pańskiej z XVIII w.